อบต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี …

ทำบุญตักบาตร อบต.ห้วยไผ่

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 06.00 น. นายทรัพย์ทวี ซึ่งพรม นายก อบต.ห้วยไผ่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ห้วยไผ่ ข้าราชการพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ หอประชุม อบต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี