อบต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี …

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงาน

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง ของ อบต.ห้วยไผ่