อบต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี …

มอบถุงยังชีพพระราชทาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 33 ชุด โดยมีนายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอโขงเจียม นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี