อบต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี …

Monthly Archives: พฤษภาคม 2566

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ผักแพว จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอโขงเจียม กรุณาให้เกียรติร่วมกับ อบต.ห้วยไผ่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ณ หอประชุม อบต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ห้วยยาง จ.สกลนคร

เมือวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายทรัพย์ทวี ซึ่งพรม นายก อบต.ห้วยไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยไผ่ พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร ณ หอประชุม อบต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

มอบถุงยังชีพพระราชทาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 33 ชุด โดยมีนายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอโขงเจียม นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทรัพย์ทวี ซึ่งพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี